Türkiye Cumhuriyeti

Oslo Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Lise eğitimlerini yurtdışında tamamlayan Türk vatandaşlarına yönelik eğitim rehberi, 07.05.2012

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından, lise eğitimlerini yurtdışında tamamlayan Türk vatandaşlarına yönelik Türkiye’deki eğitim fırsatları, burs ve barınma imkanları hakkında bilgi sunmak amacıyla hazırlanan Eğitim Rehberi’ne http://www.ytb.gov.tr/Files/egitimrehberi.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.