Norveç’teki vatandaşlarımız açısından Türkiye’de uygulamaya konulan Genel Sağlık Sigortası, 6.9.2012

-1 Ocak 2012’de yürülüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60, 61, 92 ve geçici 12. maddesindeki hükümler doğrultusunda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (AKS) kayıtlı adresleri Türkiye olan Türk vatandaşlarının SGK Başkanlığınca resen genel sağlık sigortası tescil işlemleri yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın yerleşim yeri adresinin Türkiye olmaması halinde genel sağlık sigortalılıkları sona erdirilmektedir.

-Yurtdışında yasayan Türk vatandaşlarının zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasına dahil edilmemeleri; dahil edilmiş iseler haklarında yapılan tescilin iptali için AKS’de Türkiye olan adres bilgilerini, bizzat kendileri ya da aynı konutu paylaşan aile fertlerinden birisinin şahsen veya posta yoluyla dış temsilciliklere müracaat ederek, dış temsilciliğin bulunmadığı ülkelerde ise bildirimlerini posta ile nüfus kaydının bulunduğu nüfus müdürlüğüne veya sayısal imza ile Nüfus ve Vatandaşlık İsleri Genel Müdürlüğüne yaparak yurtdışı adreslerini güncellemeleri mümkündür.

-Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdan adres güncellemelerini yaptıkları tarihten önce SGK Başkanlığınca resen tescil işlemleri yapılmış olanların, 1 Ocak 2012 tarihi ile adres güncellemelerini yaptıkları tarih aralığında yurtdışında çalışma, eğitim ve benzeri amaçlarla yerleşik olduklarını belgeleyen resmi evraklarının ekli olduğu dilekçelerini Türkiye’deki ikamet adreslerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/merkezine ibraz etmeleri halinde sözkonusu döneme ilişkin genel sağlık sigortası tescillerinin iptali yapılarak mağdur olmaları engellenmektedir.

-Ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalayan ülkelerde yasayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerin sigorta kurumlarına başvurarak almış olduğu ilgili sağlık yardım hakkı belgesinin, bakmakla yükümlü olduğu kişinin ikamet adresinin bulunduğu yerdeki SGK Yurtdışı İşlemleri Servisine ibraz edilmesi halinde ülkemizde ikamet eden bakmakla yükümlü olduğu kişilerin SGK tarafından sağlanan sağlık yardımlarından faydalanmaları mümkündür.

-Ülkemiz ile bulunulan ülke arasında imzalanan sosyal güvenlik sözleşmesinde genel sağlık sigortası uygulamasına ilişkin hüküm bulunmaması halinde, bu ülkelerde bulunan vatandaşımızın Türkiye’de ikamet eden bakmakla yükümlü olduğu eşi, 18 yaş üstü çocuğu, anne ve babası genel sağlık sigortalısı sayılacak ve 5510 sayılı Kanun kapsamında sağlık yardımlarından faydalanabilecektir.

-Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde ikamet eden vatandaşlarımız, yurtdışı adreslerini güncellemeleri halinde genel sağlık sigortalısı sayılmayacaklardır. Öte yandan bu kişilerin Türkiye’de ikamet eden bakmakla yükümlü olduğu eşi, 18 yas üstü çocuğu, anne ve babası genel sağlık sigortalısı sayılarak 5510 sayılı Kanun kapsamında sağlık yardımlarından faydalanabileceklerdir.

-Norveç’te yaşayan ve yerleşim yeri adresi olarak Norveç adresi vermiş bulunan ve bu ülkenin sağlık sigortasından (Folketrygden ile seyahatlerde özel seyahat sigortası-Reise Forsikring) yararlanan vatandaşlarımız bu uygulamanın dışında tutulmaktadır.

-Ancak Norveç’te yaşamasına rağmen birinci adres olarak Türkiye’deki adresini vermiş olanlar ya da yerleşim yeri adresini Norveç adresi olarak güncellememiş bulunanlar sözkonusu uygulamanın kapsamına alınmakta, bu kimselere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından genel sağlık sigortası kapsamına alındıklarına ve gelir testine başvurmaları gerektiğine ilişkin bilgilendirme yazıları gönderilmeye başlanmış bulunmaktadır.

-Bu durumda olan kimselerin Kanunun 60. Maddesi gereğince genel sağlık sigortası kapsamına alınmaları mümkün olmadığından bu kimselerin Büyükelçiliğimiz Konsolosluk şubesine şahsen müracaat ederek yerleşim yeri adreslerini Norveç olarak güncellemeleri, bunun için de Konsolosluk bölümüne, T.C. Nüfus Cüzdanları ile başvuruda bulunarak dolduracakları adres beyan formu ile bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin yetişkin fertlerinden birinin diğer fertlerin Nüfus cüzdanlarını beraberinde getirerek diğerleri adına da adres beyanında bulunabilmesi mümkündür.

-Yurdışında bulunan ve bu kapsamda Norveç’te yaşayan vatandaşlarımızın durumlarına göre (ücretsiz izin alarak ya da öğrenci olarak yurtdışında bulunanlar v.b.)  Genel Sağlık Sigortası uygulaması ile ilgili daha fazla bilgi almak için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet sitesinde yer alan ‘’50 soruda yeşil kart ve gelir testi’’ başlıklı bölüme girerek ‘’Genel Sağlık Sigortası Uygulamasına İlişkin Soru ve Cevaplar’’ adını taşıyan duyurunun özellikler ‘’Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşları’’ adlı alt başlığında 36 ila 43 maddeleri arasında sıralanan soru ve cevaplar linkinden detaylı bilgi edinebilirler. www.sgk.gov.tr


-Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi güncellemenizi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ya da nüfus kaydınızın bulunduğu Nüfus Müdürlüğüne posta veya elektronik postayla (sayısal imza) bildirimde bulunmak suretiyle yapılabilirsiniz. www.nvi.gov.tr


-Büyükelçiliğimizce dağıtılan e-devlet şifreleri ile adres beyanının yapılması mümkün değildir. Büyükelçiliğimize şahsen gelmeden adres beyanı işlemi ancak sayısal/elektronik/e-imza ya da mobil imza yöntemiyle, www.turkiye.gov.tr adresindeki e-devlet sitesinden yapılabilmektedir. Yurtdışına yaşayan vatandaşlarımızın adres beyanlarını elektronik ortamda yapabilmesi için gerekli olan e-imzanın veya mobil imzanın yalnızca Türkiye’den temini mümkündür. Elektronik/sayısal/e-imza hususunda bir açıklama notu internet sayfamızın bilgi notları bölümünün Konsolosluk İşlemleri başlığı altında mevcuttur.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 17:00

Konsolosluk Şubesine Şahsen Başvuru: 09:00-12:30 Konsolosluk Şubesine Telefonla Başvuru: 14:00-16:00
13.4.2017 13.4.2017 Yerel Dini Tatil (Skjaertorsdag)
14.4.2017 14.4.2017 Yerel Dini Tatil (Langfredag)
17.4.2017 17.4.2017 Yerel Dini Tatil (Paskalya)
1.5.2017 1.5.2017 1 Mayıs
17.5.2017 17.5.2017 Norveç Milli Günü (Grunnlovsdag)
25.5.2017 25.5.2017 Yerel Dini Tatil (Kristi Himmelfartsdag)
4.6.2017 5.6.2017 Yerel Dini Tatil (Pinse)
25.6.2017 25.6.2017 Dini Tatil (Ramazan Bayramı)
1.9.2017 1.9.2017 Dini Tatil (Kurban Bayramı)
29.10.2017 29.10.2017 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2017 26.12.2017 Noel Tatili
1.1.2018 1.1.2018 Yerel Dini Tatil (Yeni Yıl Arifesi)
29.3.2018 29.3.2018 Yerel Dini Tatil-Skjaertorsdag
30.3.2018 30.3.2018 Yerel Dini Tatil-Langfredag
1.4.2018 2.4.2018 Yerel Dini Tatil- Paskalya
1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
10.5.2018 Yerel Dini Tatil
17.5.2018 Milli Gün- Anayasa Günü
20.5.2018 Yerel Dini Tatil
21.5.2018 Yerel Dini Tatil
25.12.2018 26.12.2018 Yerel Dini Tatil-Yeni Yıl Tatili