Türkiye Cumhuriyeti

Oslo Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Adres Beyanında Bulunulması, 31.01.2015

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çeşitli resmi iş ve işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ayrıca Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kaydolarak  Türkiye’de yapılacak, halkoylaması, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlerde yurt dışında oy kullanabilmeleri için adres beyanında bulunmaları gerekmektedir.

Vatandaşlarımız adres beyanında bulunmak için;

- Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubemize işlem yaptırmaya gelen vatandaşlarımız görevlilerden temin edecekleri adres beyannamesi formunu doldurup yetkililere teslim edebilirler

veya

- İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün web sayfasından(http://www.nvi.gov.tr/Hakkimizda/Projeler,Aks.html?pageindex=11) temin edilecek “Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımız için Adres Beyan Formu”nu doldurup posta ile Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine iletebilirler.

Büyükelçilimiz Konsolosluk Şubesine teslim edilecek veya postayla gönderilecek adres beyan formlarına, dayanak belgesi olarak, mümkün olduğu takdirde, Norveç İkamet Kayıt Belgesi “Bostedsattest” eklenmesi rica edilmektedir. Sözkonusu belgenin Skatteetaten-Folkeregistret Ofislerinden doğrudan, Skatteetaten’in 800 80 000 numaralı hattından telefonla ya da www.altinn.no/no/ web sayfasından elektronik
başvuru yöntemiyle temin edilmesi mümkündür. 

Saygıyla duyurulur.