Türkiye Cumhuriyeti

Oslo Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Adres Beyanı, 19.01.2017

1.Norveç’te ve İzlanda’da yaşayan vatandaşlarımızın konsolosluk işlemleri Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesince yürütülmektedir. Her türlü konsolosluk işleminiz için, çalışma saatleri içinde Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine başvurmanız gerekmektedir. İşlemleriniz, mümkün olması halinde, aynı gün içinde sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır. Konsolosluk Şubemiz hafta içinde 09:00-14:00 saatleri arasında şahsen yapılan başvuruları almaktadır. Bu zaman diliminde Konsolosluk Şubemiz elemanlarınca telefonlara cevap verilmesi bazı durumlarda mümkün olamamaktadır. Bu itibarla telefonla müracaatlarınızı mümkün olduğunca 14:00-17:00 arasında yapmanız rica olunur.

 

Başvurularınızın hızlı bir şekilde değerlendirilebilmesini teminen, konsolosluk işlemi için başvurmadan önce www.konsolosluk.gov.tr adresini ziyaret ederek, yaptırtmak istediğiniz işlemle ilgili bilgileri okumanız ve doldurulması gereken formları doldurmuş olarak Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine başvurmanız faydalı olacaktır. www.konsolosluk.gov.tr internet sitesi, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca hizmete sokulan, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik konsolosluk işlemlerinin, geleneksel yöntemler yanında elektronik ortamda da sunulmasını sağlayan bir uygulamadır.

 

2.Adres beyanı üç yoldan yapılabilir:

 

-Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine şahsen başvurarak işleminizi sonuçlandırabilirsiniz.

 

-Posta yoluyla İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan formu doldurulup bağlı bulunduğunuz Nüfus Müdürlüğüne gönderebilirsiniz. Sayfanın sonundaki linkte de sözkonusu form mevcuttur. 

http://www.nvi.gov.tr/Files/File/AKS/Formlar/FormB_onsayfa.pdf

 

-Sayısal/elektronik/e-imza ya da mobil imza yöntemiyle e-posta ile başvurabilirsiniz. Sayısal/elektronik/e-imza/mobil imza hakkında açıklayıcı bir not sitemizin Bilgi Notları başlığı altında yer almaktadır.

 

3.Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, Türkiye’deki seçimler için bulundukları ülkelerde oy kullanabilmelerini imkan tanıyan 6304 sayılı yasa uyarınca, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının adreslerinin de, ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın adresleri gibi ayrıntılı olarak ve posta kodları, il, ilçe, köy isimleri, mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak isimleri, sabit tanıtım numarası, bina numarası gibi adres bileşenlerine dikkat edilerek bildirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, yeni seçim kanununa göre vatandaşlarımızın ileride herhangi bir hak kaybı yaşamamaları için, adreslerini 6304 sayılı Kanun’da öngörüldüğü üzere, mümkün olduğunca ayrıntılı şekilde yapmaları gerekmektedir.

 

İlgili Dosyalar :

- Form-B On Sayfa

- Form-B Arka Sayfa