Türkiye Cumhuriyeti

Oslo Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Film Çekim İzni Başvurusu, 02.02.2012

12 Ağustos 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 25904 sayılı “Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye’de Ticari Amaçlı Film Çekmek Isteyen Yerli ve Yabancı Yapımcılar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğümüzce Türkiye’de film çekmek isteyen yabancılara çekim izni verilmektedir.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler ve basvuru formu
www.sinema.gov.tr’de “Başvurular” ana başlıgı altında yer alan “Yabancı Yapımlar için Çekim Izni” başlığı altında Türkçe ve İngilizce olarak mevcuttur.

Genel Müdürlükten çekim izni alan şirketin/kurumun; çekimin gerçekleştirileceği mahallin en büyük mülki idare amirliğinden, özel izin gerektiren mahaller sözkonusu olduğunda ise, o mahallin bağlı olduğu kamu kurum veya kurulusundan ayrıca izin alması gerekmektedir.