Türkiye Cumhuriyeti

Oslo Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Norveç Araştırma Konseyi'nin "Yggdrasil" programı kapsamında, yabancı doktora öğrencileri ve genç araştırmacılara sağladığı burs imkanı, 26.09.2011

Norveç'te, ülkemiz de dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinden öğrenim görmek isteyen yabancı doktora öğrencileri ve genç araştırmacılar için Norveç Araştırma Konseyi (the Research Council of Norway-RCN) tarafından yürütülen "Yggdrasil" adlı program kapsamında sağlanacak burslar konusunda RCN'nin internet sitesinden (www.rcn.no/isenglish) bilgi edinilmesi mümkündür. Adayların başvurularını doğrudan RCN'ye yapmaları gerekmektedir.