Türkiye Cumhuriyeti

Oslo Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Yabancı Uyruklu Şahısların Türkiye’de Yüksek Eğitime Kabul Şartları, 26.09.2011

Kendi imkanlarıyla Türkiye’de ön lisans ve lisans eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin, bir ortaöğretim kurumundan mezun olması, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) veya her üniversite tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından da uygun görülen sınav ve puanlara sahip olması, bu belgeler ve üniversitenin talep edeceği diğer belgeler ile doğrudan üniversiteye başvurması ve üniversite tarafından değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

2010-2011 eğitim-öğretim yılı için yurtdışından öğrenci kabul edecek üniversite ve kontenjanlarına ilişkin bilgiler www.osym.gov.tr adresindeki Güncel bölümünde yer alan Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzunda bulunmaktadır. Anılan kontenjanlar için doğrudan ilgili üniversiteye başvuru yapılacak olup başvuru tarihlerine ilişkin bilgilere ilgili üniversitenin internet sitesinden ulaşılabilecektir. Yükseköğretim Kurumlarına Göre Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Kriterleri www.yok.gov.tr adresinde bulunan Yabancı Öğrenciler kısmındaki Kendi İmkanı ile Eğitim Alacaklar bölümünde yer almaktadır.

Kendi imkanlarıyla lisansüstü (yüksel lisans, doktora) düzeyde eğitim almak isteyen yabancı uyruklu adayların kabul şartlarına üniversitelerin senatolarınca karar verilmekte olup, lisansüstü düzeyde eğitim almak isteyen yabancı uyrukluların da doğrudan üniversitelere başvuruda bulunması gerekmektedir.

Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında yabancı uyrukluların tıpta uzmanlık eğitimi almaları içinse Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan denklik belgesi alınmış olması ve ülkemizde yapılan “Tıpta Uzmanlık Eğitimi” giriş sınavlarına girerek ilgili alana yerleştirilmiş olmaları gerekmektedir.

Türkiye’deki üniversiteleri tercih edecek öğrencilere yükseköğretim kurumlarını bir arada inceleme fırsatı sağlamak amacıyla hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Kataloğu www.yok.gov.tr/katalog/katalog.htm   adresinde yer almaktadır.