Türkiye Cumhuriyeti

Oslo Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Türkiye'ye Karayoluyla Seyahatlerde Özel Taşıtlar-ön Beyan Uygulaması Hakkında Duyuru , 04.07.2016

https://www.gtb.gov.tr/duyurular/ozel-tasitlar-on-beyan-uygulamasi