Türkiye Cumhuriyeti

Oslo Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Sırbistan Cumhuriyeti'nin Gümrük Ve Trafik Mevzuatı Hakkında Duyuru , 23.06.2015

Karayoluyla seyahatlerde, Sırbistan'dan transit geçişler sırasında karşılaşılan sorunlara dair duyuru ekte sunulmuştur. 

İlgili Dosyalar :

- Sırbistan Cumhuriyeti'nin Gümrük ve Trafik Mevzuatı Hakkında Duyuru.pdf