Türkiye Cumhuriyeti

Oslo Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Turistik Amaçla Ülkemizi Ziyaret Eden Norveç Vatandaşlarının Ülkemizde Kalabilecekleri Süre Hakkında Bilgi Notu , 15.03.2012

1.Norveç umuma mahsus pasaport hamilleri ise 90 gün ikamet süreli müteaddit giriş vizelerini dış temsilciliklerimizden veya sınır kapılarımızdan bandrol tatbiki suretiyle alabilirler. Norveç resmi pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Ülkemizi turistik amaçla ziyaret etmek isteyen İsveç vatandaşları, Bakanlar Kurulu’nun kararı ile 1 Şubat 2012 tarihinden itibaren ülkemize yapacakları turistik seyahatlerinde Türkiye’de 180 gün içinde en fazla 90 gün kalmak şartıyla vizeden muaftırlar.

2.Yapılan yeni bir düzenlemeyle, ülkemizde vizesiz olarak 90 gün kalabilen Norveç vatandaşlarının, Türkiye’de bulundukları İlin Valiliğine başvurmaları halinde ek olarak 6 ay geçerli turistik amaçlı ikamet tezkeresi almaları mümkündür. Turistik ikamet tezkeresi, vizesiz kalış süresinin bittiği tarihten itibaren geçerli olacak ve böylece Norveç vatandaşları Türkiye’de toplam 9 ay kesintisiz kalabileceklerdir.